Kevätkokous 20.5.

 

PUMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS


Sunnuntai 20.5.2018 klo 12.00 (tai pumikehän jälkeen)
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Helsinki KV Royal Canin näyttelyn yhteydessä

Kokouksen yhteydessä palkitaan Vuoden Pumi 2017 -kilpailuissa menestyneet pumit!

Tervetuloa!

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen