Kevätkokous 29.5.

 

Pumit ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2024

Aika: 29.5.2024 klo 18.00 

Paikka: Valtakatu 40 A 9, 96200 Rovaniemi / Google Meet etäosallistuminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Vuoden Pumi- kilpailujen säännöt

9.1 Päivitetään kaikkien jo olemassa olevien kilpailujen sääntöjen kohtaa: 

“Pumit ry palkitsee  Vuoden …………….. kunniakirjalla. Pumit ry:llä on Voittajat-kansio, johon Vuoden Pumi kilpailujen voittaneiden pumien omistajien tulee toimittaa puminsa tiedot ja valokuva. Kunniakirjat luovutetaan voittajille Pumit ry:n kevätkokouksessa, jossa Voittajat-kansio on nähtävillä.”

Muotoon:

“Pumit ry palkitsee Vuoden ………….  kunniakirjalla. Palkinto luovutetaan voittajille Pumit ry:n kevätkokouksessa.” Poistaen maininnan Voittaja-kansiosta.

9.2 Päivitetään Vuoden Agilitypumi- kilpailun sääntöjä. 

9.3 Lisätään Vuoden pumi-kilpailuihin seuraavat kilpailuluokat ja niiden säännöt

 • Vuoden Palveluskoira 

 • Vuoden Palveluskoiratulokas

 • Vuoden Pelastuskoira

 • Vuoden Pelastuskoiratulokas

 • Vuoden VEPEpumi

 • Vuoden VEPEtulokas

 • Vuoden Koiratanssitulokas

 • Vuoden MEJÄtulokas

 • Vuoden Rally-tokotulokas

 • Vuoden Tokotulokas

 • Vuoden Nosework-tulokas

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Huom!

Kevätkokous järjestetään hybridikokouksena, eli kokouksessa on myös etäosallistumismahdollisuus.

Etäosallistujien tulee ilmoittautua viimeistään 28.5.2023 osoitteeseen pumit.ry@gmail.com. Mikäli etäosallistujalla on valtakirja, tulee se toimittaa ilmoittautumispäivään mennessä em. sähköpostiin.

Osallistumislinkki lähetetään osallistujille ennen kokousta. Etäyhteydellä osallistuvat huolehtivat itse verkkoyhteyden ja järjestelmien testaamisesta ja toimivuudesta. Etäyhteyden toimimattomuus vastaanottajan päässä ei vaikuta kokouksen kulkuun.

Kokousmateriaali tulee löytymään kotisivujen Jäsensivuilta ennen kokousta.

Kevätkokouksen yhteydessä palkitaan Vuoden Pumi 2023 -kilpailuissa menestyneet. Tarvittaessa palkinnot postitetaan voittajille.

Valtakirjat tarkastetaan kokouksen alussa.

Tervetuloa!