Kevätkokous 4.5.

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Pumit ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 4.5.2023 klo 17.30 Keminmaassa.

Paikkana Neste Tupasvilla, osoitteessa Teollisuuskylänraitti 15, 94450 Keminmaa

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Huom!

Kevätkokous järjestetään hybridikokouksena, eli kokouksessa on myös etäosallistumismahdollisuus.

Etäosallistujien tulee ilmoittautua viimeistään 2.5.2023 osoitteeseen pumit.ry@gmail.com. Mikäli etäosallistujalla on valtakirja, tulee se toimittaa ilmoittautumispäivään mennessä em. sähköpostiin.

Osallistumislinkki lähetetään osallistujille ennen kokousta. Etäyhteydellä osallistuvat huolehtivat itse verkkoyhteyden ja järjestelmien testaamisesta ja toimivuudesta. Etäyhteyden toimimattomuus vastaanottajan päässä ei vaikuta kokouksen kulkuun.

Kokousmateriaali tulee löytymään kotisivujen Jäsensivuilta ennen kokousta.

Kevätkokouksen jälkeen palkitaan Vuoden Pumi 2022 -kilpailuissa menestyneet.

Valtakirjat tarkastetaan kokouksen alussa.

Tervetuloa!