Sääntömääräinen syyskokous 11.11.

Syyskokouskutsu
 

AIKA       Lauantai 11.11.2017 klo 12.30 (valtakirjojen tarkastus klo 12.15)
PAIKKA  Koirakoulu RallyHaukut, Lumijoentie 8, 90400 Oulu

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2018
8. Valitaan hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet
10. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2018
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen on Pumit ry:lle varattu treenihalli yhteistreenejä varten klo 15 asti.
Treenien teema riippuu osallistujien toiveista, joita voi esittää laittamalla s-postia osoitteeseen pumit.ry@gmail.com.