Syyskokous 11.9

Pumit ry:n sääntömääräiseen syyskokous 2021

Aika: 11.9.2021 klo 18.00. Valtakirjat tarkistetaan kokouksen alussa.
Paikka: Kuralan kartanotilan Takkatupa, osoite Kuralantie 11, 21900 YLÄNE

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2022
8. Valitaan hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
10. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2022
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
12. Vuoden Pumi-kilpailujen sääntöjen päivitys:
- Vuoden Veteraani
- Vuoden Pentu
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Kokous järjestetään Pumipäivien yhteydessä, jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Lisätietoja tapahtumasta www.pumit.fi/tapahtumia tai pumit.ry@gmail.com

Tervetuloa!