Syyskokous 20.11

Pumit ry:n sääntömääräinen syyskokous 2022

Aika: SU 20.11.2022 klo 12.00. Valtakirjat tarkistetaan kokouksen alussa.
Paikka: Neste Kuivaniemi Nelosparkki, Kirkonkyläntie 7, 95100 Kuivaniemi

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2023
8. Valitaan hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
10. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2023
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
12. Pumien terveystutkimusten tukeminen vuonna 2023
Pumit ry:n hallituksen esitys:
Vuonna 2023 korvataan terveystutkimuksista lausuntomaksut kennelliiton hinnaston mukaisesti. Korvattavia terveystutkimuksia ovat lonkat, selkä, kyynärät, polvet ja silmät. Budjetti korvattaville lausuntomaksuille vuodelle 2023 on 2400 €, joka käytetään Terveysrahaston sääntöjen mukaisesti.

13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Huom!
Syyskokous järjestetään hybridikokouksena, eli kokouksessa on myös etäosallistumismahdollisuus.
Etäosallistujien tulee ilmoittautua viimeistään 16.11.2022 osoitteeseen pumit.ry@gmail.com. Mikäli etäosallistujalla on valtakirja, tulee se toimittaa ilmoittautumispäivään mennessä em. sähköpostiin.
Osallistumislinkki lähetetään osallistujille ennen kokousta. Etäyhteydellä osallistuvat huolehtivat itse verkkoyhteyden ja järjestelmien testaamisesta ja toimivuudesta. Etäyhteyden toimimattomuus vastaanottajan päässä ei vaikuta kokouksen kulkuun.

Kokusmateriaali tulee löytymään kokonaisuudessaan Jäsensivuilta ennen kokousta.

Tervetuloa!