Terveys / jalostus

Pumi on yleisesti ottaen terve rotu. Se on rakenteeltaan terve ja liioittelematon ja pentueet ovat keskimäärin viiden (5) pennun kokoisia.

Pumi on pitkäikäinen koira, useimmat pumit elävät hyvän, aktiivisen ja terveen elämän. Vanhin Suomessa tiedetty pumi on elänyt lähes 20-vuotiaaksi, keskimäärin pumi elää kuitenkin noin 12 vuoden ikäiseksi. 

Järkevän jalostuksen avulla voidaan turvata rodun terveempi tulevaisuus, jolloin tutkitaan ja huomioidaan luonteen ja ulkonäön lisäksi perinnöllisiä sairauksia.

Pumi kuuluu Suomen Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA) ja pumin voimassa olevan  PEVISA-säännön mukaan Suomessa rekisteröityjen jalostukseen käytettävien pumien tulee olla virallisesti lonkkakuvattu ja silmäpeilattu ennen astutushetkeä.

Pumille on hyväksytty vuoden 2017 lopulla Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka on voimassa 2023-2027. Se on Suomen Kennelliiton rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan pumin tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet sekä määritellään pumin tämän hetkinen jalostuksellinen tila niin Suomessa kuin ulkomailla.

Jalostuksen tavoiteohjelmassa määritellään myös jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi. Pumien jalostuksen tavoiteohjelmaa ylläpitää ja tarkistaa rotujärjestö, Unkarinpaimenkoirat ry, joka viides vuosi.

Jalostuksen tavoiteohjelma suosittelee jalostukseen käytettävien pumien selän kuvaamista PEVISA tutkimusten lisäksi. Näiden lisäksi polvien tutkiminen ja kyynärnivelien kuvaaminen on suositeltavaa jalostuskoirilta, jotta saataisiin tietoa ja voidaan ennaltaehkäistä tulevia sairauksia.

Pumeilla on esiintynyt jonkin verran selän muutoksia, kuten sakralisaatiota. Häntämutkia esiintyy myös jonkin verran. Tämän lisäksi pumeilla esiintyy jonkin monille koiraroduille tyypillisiä sairauksia, joista voi lukea lisää Sairaudet ja viat- sivulta.

Lisätietoa virallisista terveystutkimuksista Kennelliiton sivuilta.

Pumit ry suosittelee tekemään kaikille pumeille terveystutkimuksia, ei pelkästään jalostukseen käytettäville koirille. Terveystutkimukset tuovat aina tärkeää tietoa rodun tilanteesta ja myös siten harraste- ja kotikoirien terveystutkimukset auttavat rodun terveyden vaalimista.

Jalostukseen käytettävien koirien luonteeseen tulee myös kiinnittää huomiota. JTO:n mukaisesti ääniarkojen, pelokkaiden tai voimakkaasti eroahdistuneiden koirien jalostuskäyttöä ei suositella.

Pumin luonnetta ja alkuperäistä käyttötarkoistusta mittaavia testejä ja kokeita ovat esimerkiksi
- Luonnetesti
- MH-luonnekuvaus
- Paimennustaipumustesti
- Paimennuskokeet

PDF-tiedostoAsuuko meillä jalostusuros (1).pdf (140 kB)
Asuuko meillä jalostusuros - opas urosten omistajille
PDF-tiedostoPumien terveys- ja hyvinvointi 2024.pdf (2.4 MB)
Jalostuksen tavoiteohjelmaN (JTO) toteutus käytännössä rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä