Geenitutkimukset

GEENITUTKIMUKSET

Sairauksien geenitaustojen selvittäminen on tärkeää sairauksien vastustamiseksi ja rodun terveemmän tulevaisuuden turvaamiseksi. Perimän monimuotoisuuden selvittäminen ja vaaliminen ovat myös ensisijaisien tärkeitä asioita rodun terveyden kannalta.

 

MY DOG DNA

Pumit ry on saanut jäsenilleen 20 prosentin alennuksen MyDogDna-testipaneeliin lisäosineen. Koodi löytyy Jäsensivuilta on voimassa 31.12.2021 asti.

MyDogDNA® on helppokäyttöinen koirien DNA-testauspalvelu, jonka avulla saat tietoa siitä, mitä koirasi kantaa perimässään. Testipaneeli sisältää perimänlaajuisen analyysin, joka antaa tietoa ja testituloksia monenlaisille periytyville ominaisuuksille. Kaikki saadut DNA-testitulokset raportoidaan kätevästi verkossa omalle käyttäjätilillesi suojattuun MyDogDNA®-tietokantaan.

Pumit ry suosittelee geenitestausta, sillä MyDogDna:n testi antaa mm. tärkeää tietoa pumisi terveydestä perinnöllisen PLL silmäsairauden (primaarinen linssiluksaatio) osalta. Testi on validi pumeilla, sillä se on kehitetty PLL sairaan pumin näytteistä.

 

 

 

LOHEN  KOIRAGEENITUTKIMUS

Pumeista on kerätty verinäytteitä Helsingin yliopiston Hannes Lohen koirageenitutkimuksen DNA-pankkiin tällä hetkellä (elokuu 2015) yhteensä 161 yksilöstä. Koirien geenitutkimuksen tavoitteena on tunnistaa eri perinnöllisiin sairauksiin liittyviä geenivirheitä kaikista koiraroduistamme. Tutkimusryhmä ottaa vastaan mahdollisimman paljon näytteitä joka rodusta ja lisänäytteet ovat edelleen tervetulleita. Jokainen voi osallistua tutkimukseen antamalla verinäytteen pumistaan/pumeistaan. Mahdolliset seulontatulokset tulevan vain koiranomistajan tietoon ja niistä ilmoittaminen esimerkiksi Pumit ry:lle, on vapaaehtoista.

Terveystutkimustuloksilla on laaja merkitys, ne antavat arvokasta tietoa niin kasvattajalle, koiranomistajalle kuin rotuyhdistyksellekin. Ennen kaikkea on tärkeää rodun kannalta, että tutkitaan myös jalostuksen ulkopuolelle jääviä koiria. Näin saadaan laajempi kuva koko populaation tilanteesta ja perimästä.

 

TUTKITTAVAT SAIRAUDET

Geenipankkiin on kerätty kaikkien vapaaehtoisesti näytteen antaneiden pumien näytteitä. Mitään tiettyä sairautta ei ole lähtökohtaisesti lähdetty geenitutkimuksen avulla seulomaan eikä tutkittu tiettyä sairautta potevia koiria, vaan kyse on ollut mielenkiinnosta rodun perimää kohtaan.

Kesällä 2011 Hannes Lohen tutkimusryhmä teki selvityksen olemassa olevista näytteistä primäärisestä linssiluksaatiosta. Tutkimuksessa mukana olleita 77 pumista 17 % (13 yksilöä) oli geenin kantaja ja yksi (1 %) todettiin geneettisesti sairaaksi. Tässä linkki pumien primääriseen linssiluksaatioon koirageenit.fi -sivulla.

Lisäksi pumit voivat osallistua muihinkin Hannes Lohen työryhmän kyselytutkimuksiin (sama koira voi osallistua useampaan tutkimukseen):

  • ääniarkuus
  • arkuus
  • ylivilkkaus ja impulsiivisuus
  • stereotyyppinen käyttäytyminen

Lisäksi koirageenipankkiin annetut näytteet voidaan tutkia Suomessa mm. Genoscoper-yrityksessä, joka tarjoaa eläinten serologisia, immunologisia ja DNA-diagnostiikkapalveluja.

 

GENEETTINEN MONIMUOTOISUUS

Yksi varteenotettava tutkimuskohde, jota ei ole vielä suuressa mittakaavassa pumin kohdalla tehty, on pumien perimän tutkiminen mm. MHC-geenien ja mikrosatelliittimarkkereiden avulla. Tuloksien avulla on mahdollista vaikuttaa rodun perimän monimuotoisuuteen jalostusvalinnoissa.  Ilman testejäkin toki tiedetään, että pumin perimä on kapea, mutta jalostuksessa voidaan huomioida heterotsygoottisyys eli eriperintäisyys mm. MHCII- geenien suhteen. Lisää geneettisestä monimuotoisuudesta oli PUMIT-lehdessä numerossa 1/2011.

 

OSALLISTUMINEN JA MERKITYS

Pumit ry järjestää erilaisissa tilaisuuksissa (kuten Pumi Show’ssa) verinäytteenottoa ja toimittaa näytteet koirageenipankkiin. Lisäksi verinäytteen voi otattaa vaikka omalla eläinlääkärillä tai joukkoverinäytteen oton voi järjestää itse, lisätietoja osallistumisesta saa täältä.

Pumin terveemmän tulevaisuuden kannalta on elintärkeää, että tuloksista puhutaan avoimesti. Jokainen tulos on tärkeä rodun terveydelle ja saadun tiedon avulla voidaan vastustaa esimerkiksi primäärisen linssiluksaation leviämistä suuremmaksi ongelmaksi kuin mitä se tällä hetkellä on.

 

TERVEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Terveystietojen jatkuva päivittäminen DNA-pankkiin on erittäin tärkeää, koska sen avulla voidaan ajan tasalla olevien terveys- ja sairastumistietojen avulla päästä luetettavimpiin tuloksiin. Myös yhteystietojen päivittäminen on tärkeää! Yhteystietojen päivittäminen ja samalla koiran terveystietojen täydentäminen takaa sen, että tulokset saavuttavat näytteen antajan.

Muista täyttää ja lähettää myös lupalomake pumisi muiden kuin virallisten terveystulosten luovuttamisesta Pumit ry:n käyttöön.

Terveystietojen päivittäminen yliopistolle.