PEVISA

Pumi kuuluu Suomen Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA)

Pumin PEVISA 1.1.2023 alkaen:

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva silmäpeilauslausunto. Lausunto on voimassa 36 kk.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)

Ohjelma on voimassa 1.1.2023– 31.12.2027.