PEVISA

Pumi kuuluu Suomen Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA)

Pumin PEVISA 1.1.2018 alkaen:

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva silmäpeilauslausunto. Lausunto on voimassa 36 kk.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta).

Ohjelma on voimassa 1.1.2018– 31.12.2022.