Terveysrahasto

Pumit ry:n terveysrahasto on perustettu 9.5.20201.

Rahaston tarkoitus on tukea pumeille tehtyjä virallisia terveystutkimuksia ja rahoittaa pumien terveyden hyväksi tehtävää tutkimus- ja asiantuntijatyötä.

Terveysrahaston varojen kerääminen käynnistetään vuoden 2021 aikana ja terveystutkimuksien tukeminen aloitetaan vuonna 2023, mikäli rahastoon on saatu kerrytettyä riittävästi varoja. Rahaston tarkoituksena on tukea aina kuluneen vuoden aikana tehtyjä terveystutkimuksia.

Varojen keräämiseksi mm. jäsenkasvattajien vuosimaksu ohjataan rahastoon. Lisäksi hankitaan erikseen nimettyjä myyntituotteita, jotka myydään rahaston hyväksi sekä järjestetään erilaisia tapahtumia, joiden tuotot ohjataan rahastoon. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta rahankeräyslupaan ja testamenttien vastaanottamisen rahaston hyväksi. Rahaston varojen kerääminen ei ole pois yhdistyksen muusta toiminnasta.

Mikäli haluat auttaa tai sinulla on hyvä idea varainkeruuseen voit olla yhteydessä pumit.ry@gmail.com. Pumien terveyden tukeminen on rodun harrastajien ja kasvattajien yhteinen asia. 

Terveysrahaston tilitiedot: 
FI88 1432 3000 2220 67 /Pumit ry
viite: 6004

 

Pumien terveysrahaston säännöt

1. Terveysrahaston tarkoituksena on pumien terveyden ja pitkäikäisyyden edistäminen sekä Pumit ry:n jäsenten omistamien Suomen kennelliittoon rekisteröityjen pumien tutkimisen tukeminen perinnöllisten sairauksien osalta. Pumit ry:n hallitus voi painavin syin poiketa jäsenyyden vaatimuksesta.

2. Rahasto voi myöntää apurahoja asiantuntijoiden ja luennoitsijoiden palkkioihin, kuolinsyytutkimuksiin, erilaisten sairauksien selvitystyön tukemiseen ja kartoittamiseen sekä muihin perusteltuihin pumien terveyttä edistäviin tarkoituksiin. Yksittäisten koirien sairauksien hoitoa rahaston varoilla ei tutkita, ellei sairauden tutkimisen katsota hyödyttävän koko rotua.

3. Syyskokouksessa hyväksytään aina seuraavan vuoden budjetti ja korvattavat terveystutkimukset sekä summa, jolla kutakin tutkimusta tuetaan. Vuosittain käytettävä rahamäärä riippuu rahaston tilanteesta.

4. Tutkimustulokset tuetuista tutkimuksista tulee antaa Pumit ry:n käyttöön. Yksi koira voi saada tuen yhtä tutkimusta kohden vain kerran.

5. Korvauksia vuosittain määritellyistä tutkimuksista ja testeistä maksetaan kerran vuodessa (joulukuussa) jäsenten anomusten perusteella vuoden aikaa tehdyistä tutkimuksista. Anomukset (joissa eriteltynä koirat sekä tutkimukset) päivätään sille päivämäärälle, joka näkyy Koiranetissä (tai muussa virallisessa lausuntaforumissa eli lausunnon oltava julkinen). Anomukset toimitettava osoitteeseen pumit.ry@gmail.com viimeistään marraskuun loppuun mennessä, tämän jälkeen lähetetyt anomukset siirtyvät seuraavalle vuodelle. Avustuksia maksetaan budjetoidun määrärahan puitteissa; mikäli avustusanomusten summa ylittää määrärahan, toimikunta pidättää oikeuden laskea kutakin avustussummaa ylitystä vastaavalla osuudella.

6. Rahasto on osa Pumit ry:n kirjanpitoa. Rahastoa hoitaa Pumit ry:n rahastonhoitaja tai se henkilö, joka hoitaa yhdistyksen taloutta. Rahaston hoito tapahtuu yhdessä Pumit ry:n hallituksen kanssa.

7. Rahasto voi vastaanottaa lahjoituksia. Rahaston ylläpitämiseksi voidaan asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia tai muita rahankeräystapahtumia. Näitä rahastoa varten järjestettäessä tulee mainita rahankeräyksen syy ja kohde.

8. Rahaston säännöistä ja vuosittaisesta käytöstä sekä sen perustamisesta ja lopettamisesta päättää Pumit ry:n vuosikokous. Pumit:n hallitus suunnittelee ja tekee vuosikokoukselle ehdotuksen yhdessä jalostustoimikunnan kanssa terveysrahaston seuraavan vuoden käytöksi.
 

 


Terveystutkimustuet vuodelle 2024

Vuonna 2024 järjestetään kaksi joukkotarkastusta enintään yhteensä 20 pumille. Pumit ry:n terveysrahastosta korvataan näissä joukkotarkastuksissa lonkka-, selkä- ja kyynärkuvista 100 euroa/pumi. Pumit ry maksaa korvauksen suoraan tutkimukset tehneelle klinikalle ja koiranomistaja maksaa itse ylimenevän osan. Joukkotarkastukset järjestetään Oulussa ja Etelä-Suomessa. Näiden koirien osalta ei korvata erikseen terveystutkimuslausuntoja.

Lisäksi terveysrahastosta korvataan vuoden 2024 silmä- ja polvitutkimuksista Terveysrahaston sääntöjen mukaisesti: ·

  • PEVISA:n mukaisen silmätutkimuksen osalta 30 euroa/koira.

  • Polvilumpioluksaatio-tutkimuksen osalta 20 euroa/koira.

  • Terveystutkimuksista lausuntomaksut korvataan kennelliiton hinnaston mukaisesti sellaisille pumeille, jotka eivät ole osallistuneet joukkotarkastukseen. Korvattavia terveystutkimuslausuntomaksuja ovat lonkat, selkä ja kyynärät.

Budjetti Terveysrahastosta korvattaville terveystutkimuksille on yhteensä 4000 euroa.

Terveystutkimustuet ovat veronalaista tuloa, joista Pumit ry tekee vaadittavat toimet tulorekisteriin. Terveysrahaston edut koskevat yhdistyksen jäsenten omistamia pumeja.

Ohje terveystutkimustukien hakemiseen 2024

Ajalla 1.12.2023- 30.11.2024 tehdyistä terveystutkimuksista tulee tehdä vapaamuotoinen hakemus 30.11.2024 mennessä osoitteeseen pumit.ry@gmail.com. Tuki maksetaan joulukuun 2024 aikana.

Liitä hakemukseen:

- Omakoirasta saatavat kuitit maksetuista terveystutkimuslähetteistä ja/tai kuitit tehdyistä terveystutkimuksista silmien ja polvien osalta.
- Verokortti  (kerro haluatko ennakkopidätyksen perusprosentin vai lisäprosentin mukaan)
- Tilinumero​