Kotikäyttäytymiskysely

Pumien Kotikäyttäytymiskysely on tarkoitettu kartoittamaan 2000-luvulla syntyneiden pumein käyttäytymistä ja luonnetta rodun jalostuksen tueksi.

Kyselyn ensimmäinen vaihe on aloitettu Jalostuksen tavoiteohjelman tekoa varten ja keräsimme 17.-26.1.2022 tietoa erityisesti vuosina 2005-2021 syntyneistä pumeista. Tuona aikana vastauksia kertyi peräti 350 kappaletta, joka kattaa liki 30% ajanjakson rekisteröinneistä.

Kyselyn ensimmäisen vaiheen tuloksista tulee yhteenveto kevään 2022 aikana.

27.1.2022 laajensimme kyselyn kattamaan kaikki 2000-luvulla syntyneet pumit. Kysely on pysyvä ja sen tuloksia tarkastellaan ja niistä raportoidaan säännöllisin väliajoin.